माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार तथा अन्य पदमा नियुक्त पदाधिकारीहरु

शेर बहादुर खत्री

मोबाइल :  ९८५७०२५०८०

इमेल : butwalnews@gmail.com