सम्पर्क

प्रदेश नं. ५

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

बुटवल, नेपाल

फोनः ‌+९७७-०७१-५५०६१८

इमेल : info@ocmcm.p5.gov.np